Zdroje / Blog

Inspirace, tipy a rady týkající se legslativních povinností podnikatelů a firem. Pracovní, korporátní a obchodní právo, bezpečnost práce, požární ochrana, ochrana životního prostředí, kybernetická bezpečnost informací, ISO a výrobková certifikace.

Rubriky


Mohlo by Vás zajímat

Autoři / odborní garanti
Spolupráce / inzerce
Partnerské zdroje

Novinky na e-mail

Veřejné zakázky: Principy, legislativa, práva a povinnosti zadavatelů a dodavatelů

Veřejné zakázky představují klíčový mechanismus, prostřednictvím kterého veřejný sektor (vládní instituce, města, regiony a další veřejnoprávní subjekty) nakupuje zboží, služby a stavební práce od soukromého sektoru. Tento proces je nezbytný pro zajištění fungování veřejných služeb, od vzdělávání přes zdravotnictví až po infrastrukturu. Hlavním cílem veřejných zakázek je zajistit, aby veřejné prostředky byly vynakládány efektivně, transparentně a s maximálním přínosem pro společnost. Objevte prostřednictvím této publikace klíčové informace o právech a povinnostech v procesu veřejných zakázek a jak tyto poznatky efektivně využít pro úspěch vaší firmy.

Otevřít zdroj

Průvodce k získání patentu pro vynález na národní a mezinárodní úrovni

Máte unikátní vynález a uvažujete o získání patentu? Přečtěte si našeho průvodce, který vás provede patentováním od základu. Dozvíte se, co je patent, jaké jsou rozdíly na národní a mezinárodní úrovni, co lze a nelze patentovat, jaká je legislativa a konečně, jak získat patent pro vynález včetně informací o patentové přihlášce.

Otevřít zdroj

Klíč k duševnímu vlastnictví: Průvodce pro inovátory a podnikatele

Zajímá vás, jak chránit vaše inovace a kreativní díla v éře globálního digitálního trhu? Odhalte klíčové aspekty ochrany vašich nápadů a tvorby a získejte ucelený přehled o autorských právech, patentech, ochranných známkách a dalších důležitých oblastech. Připravte se na výzvy současného inovačního prostředí a zjistěte, jak můžete chránit svá duševní práva a posílit pozici na trhu.

Otevřít zdroj

Kybernetická bezpečnost v EU. Hrozby, strategie, budoucnost

V době, kdy se nacházíme v tzv. “Digitálním věku”, tedy v digitálně propojené éře, se kybernetická bezpečnost stává neodmyslitelnou součástí každodenního života nás všech. Zahrnuje to ochranu informačních systémů, sítí a dat před digitálními útoky, které mají potenciál narušit, poškodit nebo neoprávněně přistupovat k citlivým informacím. S rostoucí závislostí na technologiích, od osobních zařízení až po globální infrastruktury, se kybernetická bezpečnost stává klíčovým pilířem ochrany soukromí, ekonomické stability a národní bezpečnosti. V kontextu EU se kybernetická bezpečnost stává středem pozornosti, nejen kvůli ochraně interní infrastruktury, ale také kvůli udržení důvěry a bezpečnosti ve společnosti a hospodářství.

Otevřít zdroj

ISO/IEC 42001:2023 - Informační technologie - Umělá inteligence - Systém řízení

Rubrika: ISO a výrobková certifikace

Datum: 28.11.2023

ISO/IEC 42001:2023 je norma určená k pomoci podnikům a společnosti bezpečně a efektivně maximalizovat hodnotu, kterou přináší používání umělé inteligence (AI). Tato globální norma specifikuje požadavky pro zřízení, implementaci, udržování a neustálé zlepšování Systému řízení umělé inteligence (AIMS). Hlavním cílem ISO/IEC 42001 je zajistit, aby organizace i společnost mohly z AI získat co největší užitek, zároveň ujišťuje zúčastněné strany, že systémy AI jsou vyvíjeny a používány zodpovědně. Co obsahuje norma ISO/IEC 42001:2023 pro Řízení systémů umělé inteligence (AI), jaký je její účel a proč ji implementovat do podniku?

Otevřít zdroj

Průvodce systémem kritických bodů HACCP pro bezpečnost v potravinářství

Rubrika: ISO a výrobková certifikace

Datum: 23.10.2023

Vítejte ve světě potravinářské bezpečnosti, kde klíčovou roli hraje systém HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), neboli analýza rizik a kritické kontrolní body. Tento systém představuje základní kámen, na kterém je postavena moderní koncepce zajištění bezpečnosti potravin. HACCP je nejen o teorii, ale především o praktických krocích a metodách, které nám pomáhají identifikovat, hodnotit a kontrolovat zásadní rizika, která mohou ohrozit bezpečnost potravin během jejich výroby, zpracování a distribuce. Tento článek vás provede systémem kritických bodů HACCP od historie přes principy, hodnocení rizik až po dokumentaci.

Otevřít zdroj

Prohlášení o shodě a CE značka: Klíč k uvádění výrobků na trh EU a získání certifikace

Rubrika: ISO a výrobková certifikace

Datum: 20.09.2023

Jedním z klíčových prvků, který otevírá dveře k evropskému trhu, je prohlášení o shodě a následné označení výrobku CE značkou. Prohlášení o shodě není jen formalitou. Je to závazné prohlášení výrobce, že výrobek splňuje všechny požadavky stanovené v příslušných právních předpisech EU. Toto prohlášení je základem pro označení výrobku CE značkou, což je v podstatě vstupenka na jednotný trh EU. Pro výrobní firmy je tedy získání této certifikované značky nejen otázkou souladu s právními předpisy, ale také otázkou konkurenceschopnosti. Výrobky bez tohoto označení mohou narazit na bariéry při vstupu na trhy členských států EU, což může mít značné ekonomické důsledky. V následujících kapitolách se podíváme na to, co přesně prohlášení o shodě a CE značka znamenají, jaký je jejich význam v kontextu Evropské Unie a proč by měly být prioritou každé výrobní firmy, která má v úmyslu expandovat na evropský trh.

Otevřít zdroj

Průvodce pro zaměstnávání cizinců v České republice

Tento průvodce je určen pro všechny, kdo se podílejí, nebo se chtějí podílet na procesu zaměstnávání cizinců v České republice. Ať už jste zaměstnavatel, personalista, právník nebo jiný odborník v oblasti lidských zdrojů, tento průvodce vám poskytne komplexní přehled všech dílčích částí celého procesu, jak zaměstnávat cizince v souladu s českým právním řádem.

Otevřít zdroj
1 2 3 4

Požádejte o zaslání

nabídky ještě dnes