Zdroje / Blog

Inspirace, tipy a rady týkající se legslativních povinností podnikatelů a firem. Pracovní, korporátní a obchodní právo, bezpečnost práce, požární ochrana, ochrana životního prostředí, kybernetická bezpečnost informací, ISO a výrobková certifikace.

Rubriky


Mohlo by Vás zajímat

Autoři / odborní garanti
Spolupráce / inzerce
Partnerské zdroje

Novinky na e-mail

Klíčové aspekty Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. Požadavky, povinnosti a doporučení

Rubrika: ISO a výrobková certifikace

Datum: 31.05.2024

Článek se zaměřuje na klíčové aspekty směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček a její dopady na podniky. Cílem je poskytnout podnikatelům a firmám praktické informace a návody, jak zajistit, aby jejich produkty splňovaly požadavky této směrnice, a jak jim společnost legislativa.cz může pomoci s implementací těchto předpisů.

Otevřít zdroj

ČSN EN ISO 9712: Norma pro kvalifikaci a certifikaci personálu nedestruktivního testování (NDT)

Rubrika: ISO a výrobková certifikace

Datum: 06.05.2024

Norma ČSN EN ISO 9712 je mezinárodně uznávaný standard, který stanovuje požadavky na kvalifikaci a certifikaci personálu nedestruktivního testování (NDT). Tento standard je nezbytný pro zajištění kvality a bezpečnosti v různých oblastech průmyslu, jako jsou letectví, stavebnictví, automobilový průmysl a další sektory, kde je důraz kladen na spolehlivost a integritu materiálů a konstrukcí. Přečtěte si souhrn nejdůležitějších informací o “ČSN EN ISO 9712 - Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT".

Otevřít zdroj

Průvodce certifikací informačních systémů (IS) podle Zákona č. 412/2005 Sb.

Proč je certifikace informačních systémů podle Zákona č. 412/2005 Sb. tak důležitá? Tento článek vám nabídne hluboký pohled do světa bezpečnostních opatření a procesů, které zajišťují, že systémy manipulující s utajovanými informacemi jsou v plném souladu s přísnými požadavky české legislativy. Zjistěte, jak pečlivě navržené bezpečnostní protokoly a kontinuální monitoring formují základy pro spolehlivou ochranu dat. Získejte jasný náhled na to, co všechno certifikace obnáší a jak může pomoci ve vaší práci s citlivými daty.

Otevřít zdroj

Veřejné zakázky: Principy, legislativa, práva a povinnosti zadavatelů a dodavatelů

Veřejné zakázky představují klíčový mechanismus, prostřednictvím kterého veřejný sektor (vládní instituce, města, regiony a další veřejnoprávní subjekty) nakupuje zboží, služby a stavební práce od soukromého sektoru. Tento proces je nezbytný pro zajištění fungování veřejných služeb, od vzdělávání přes zdravotnictví až po infrastrukturu. Hlavním cílem veřejných zakázek je zajistit, aby veřejné prostředky byly vynakládány efektivně, transparentně a s maximálním přínosem pro společnost. Objevte prostřednictvím této publikace klíčové informace o právech a povinnostech v procesu veřejných zakázek a jak tyto poznatky efektivně využít pro úspěch vaší firmy.

Otevřít zdroj

Průvodce k získání patentu pro vynález na národní a mezinárodní úrovni

Máte unikátní vynález a uvažujete o získání patentu? Přečtěte si našeho průvodce, který vás provede patentováním od základu. Dozvíte se, co je patent, jaké jsou rozdíly na národní a mezinárodní úrovni, co lze a nelze patentovat, jaká je legislativa a konečně, jak získat patent pro vynález včetně informací o patentové přihlášce.

Otevřít zdroj

Klíč k duševnímu vlastnictví: Průvodce pro inovátory a podnikatele

Zajímá vás, jak chránit vaše inovace a kreativní díla v éře globálního digitálního trhu? Odhalte klíčové aspekty ochrany vašich nápadů a tvorby a získejte ucelený přehled o autorských právech, patentech, ochranných známkách a dalších důležitých oblastech. Připravte se na výzvy současného inovačního prostředí a zjistěte, jak můžete chránit svá duševní práva a posílit pozici na trhu.

Otevřít zdroj

Kybernetická bezpečnost v EU. Hrozby, strategie, budoucnost

V době, kdy se nacházíme v tzv. “Digitálním věku”, tedy v digitálně propojené éře, se kybernetická bezpečnost stává neodmyslitelnou součástí každodenního života nás všech. Zahrnuje to ochranu informačních systémů, sítí a dat před digitálními útoky, které mají potenciál narušit, poškodit nebo neoprávněně přistupovat k citlivým informacím. S rostoucí závislostí na technologiích, od osobních zařízení až po globální infrastruktury, se kybernetická bezpečnost stává klíčovým pilířem ochrany soukromí, ekonomické stability a národní bezpečnosti. V kontextu EU se kybernetická bezpečnost stává středem pozornosti, nejen kvůli ochraně interní infrastruktury, ale také kvůli udržení důvěry a bezpečnosti ve společnosti a hospodářství.

Otevřít zdroj

ISO/IEC 42001:2023 - Informační technologie - Umělá inteligence - Systém řízení

Rubrika: ISO a výrobková certifikace

Datum: 28.11.2023

ISO/IEC 42001:2023 je norma určená k pomoci podnikům a společnosti bezpečně a efektivně maximalizovat hodnotu, kterou přináší používání umělé inteligence (AI). Tato globální norma specifikuje požadavky pro zřízení, implementaci, udržování a neustálé zlepšování Systému řízení umělé inteligence (AIMS). Hlavním cílem ISO/IEC 42001 je zajistit, aby organizace i společnost mohly z AI získat co největší užitek, zároveň ujišťuje zúčastněné strany, že systémy AI jsou vyvíjeny a používány zodpovědně. Co obsahuje norma ISO/IEC 42001:2023 pro Řízení systémů umělé inteligence (AI), jaký je její účel a proč ji implementovat do podniku?

Otevřít zdroj
1 2 3 4

Požádejte o zaslání

nabídky ještě dnes