Bezpečnostní hrozby a řízení rizik

Poradenství v oblasti bezpečnostích hrozeb a řízení rizik

GDPR

GDPR (anglicky General Data Protection Regulation) je legislativa přijatá EU, která zvyšuje ochranu osobních dat občanů, zejmén se zaměřuje na neoprávněné zacházení s jejich daty.

Pomůžeme vám implementovat poždavky GDPR podle rozsahu a charakteru vašich dat, vypracovat postupy, smlouvy a technická opatření.

Konzultace a poradenství

Školíme zásady internetové bezpečnosti a cyber security.

Provádíme on-line školení pro management a zaměstnance o informační a kybernetické bezpečnosti.

Implementace systému řízení infromační bezpečnsoti (ISMS) podle standardu ISO 27001

Implementace řízení kybernetické bezpečnosti podle tuzemských i mezinárodní standardů

Školení a personální certifikace

Organizujeme on-line školení na veškeré pozice souvsející s kybernetickou bezpečností a ochranou dat.

Zajistíme nezbytné personální certifkáty požadované pro pozice v kybernetické bezpečnosti.

Odborné školení kybernetické bezpečnosti (Vyhláška č. 82/2018 Sb.) - administrátor

Certified Ethical Hacker | CEH v 11

Certified Ethical Hacker | CEH v 11

Odborné školení kybernetické bezpečnosti (Vyhláška č. 82/2018 Sb.) - manažér

Odborné školení kybernetické bezpečnosti (Vyhláška č. 82/2018 Sb.) - architekt a auditor kybernetické bezpečnosti

Školení informační a kybernetické bezpečnosti

Certifikace kybernetické bezpečnosti

Certifikace informačních systémů podle Zákona č. 412/2005 Sb.

Projekt bezpečnosti komunikačního systému (Zákon č. 412/2005 Sb.)

Certifikace IT služeb

ISO 20000-1 - Management IT služeb (ITMS)

Přínos normy pro organizaci · přináší díky standardizaci procesů zefektivnění činnosti při poskytování IT služeb a řízení IT služeb od strategie k vlastnímu poskytování IT služeb · minimalizuje výpadky v IT struktuře a systémech · zvyšuje kvalitu IT podpory a dostupnost IT služeb · nastavení standardních procesů umožňuje rychlé přizpůsobení IT změnám v podnikání nebo rozdílným požadavkům zákazníků · pomáhá získat konkurenční výhody před ostatními poskytovateli IT služeb

ISO/IEC 27001 - Management bezpečnosti informací (ISMS)

Bezpečnost informací není jen o tom zabránit neoprávněným osobám v přístupu k informacím. Ale také o zajištění jejich dostupnosti a správnosti pro všechny, kteří je potřebují pro své činnosti. Dalším rozšířeným omylem bývá, že: „to je jen pro IT“, ale není tomu tak. Bezpečnost informací se týká jak elektronické, tak fyzické podoby, ale také nehmotné (know-how).

Pomůžeme Vám nastavit komplexní sadu bezpečnostních opatření v souladu s ISO/IEC 27001:2013 tak, že budete schopni bez problémů projít certifikačním auditem od nezávislého certifikačního orgánu. Tím získáte nejen zabezpečení Vašich informací, snížíte rizika spojená se ztrátou nebo zneužitím informací, ale také konkurenční výhodu či lepší přístup k některým zakázkám díky mezinárodně uznávanému certifikátu osvědčujícímu bezpečné nakládání s informacemi ve Vaší společnosti. A to ocení i státní kontrolní úřady.

eIDAS

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES