Zdroje / Blog

Inspirace, tipy a rady týkající se legslativních povinností podnikatelů a firem. Pracovní, korporátní a obchodní právo, bezpečnost práce, požární ochrana, ochrana životního prostředí, kybernetická bezpečnost informací, ISO a výrobková certifikace.

Rubriky


Mohlo by Vás zajímat

Autoři / odborní garanti
Spolupráce / inzerce
Partnerské zdroje

Novinky na e-mail

Průvodce pro zaměstnávání cizinců v České republice

Tento průvodce je určen pro všechny, kdo se podílejí, nebo se chtějí podílet na procesu zaměstnávání cizinců v České republice. Ať už jste zaměstnavatel, personalista, právník nebo jiný odborník v oblasti lidských zdrojů, tento průvodce vám poskytne komplexní přehled všech dílčích částí celého procesu, jak zaměstnávat cizince v souladu s českým právním řádem.

Otevřít zdroj

Bezpečnost práce při používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí dle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Rubrika: Služby BOZP, PO A OŽP

Datum: 02.08.2023

V tomto článku se podrobněji zaměříme na specifické požadavky Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. pro různé typy zařízení, jako jsou zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců, pojízdná zařízení, zařízení pro plynulou dopravu nákladů a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot. Představíme klíčové pojmy spojené s tímto nařízením a vysvětlíme, jaké jsou požadavky na bezpečný provoz a používání těchto zařízení.

Otevřít zdroj

Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů plynových zařízení dle Směrnice 2014/68/EU

Rubrika: ISO a výrobková certifikace

Datum: 02.08.2023

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU hraje zásadní roli v regulaci tlakových zařízení v rámci Evropské unie. Stanovuje základní bezpečnostní požadavky, které musí tlaková zařízení splňovat, a ukládá řadu povinností výrobcům, dovozcům a distributorům, kteří musí zajistit, že tato zařízení jsou bezpečná a spolehlivá. Jaké jsou tedy jejich povinnosti?

Otevřít zdroj

Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA (Environmental Impact Assessment)

Rubrika: Služby BOZP, PO A OŽP

Datum: 05.07.2023

Vítejte v našem podrobném průvodci světem posuzování vlivů na životní prostředí, známého také pod zkratkou EIA (Environmental Impact Assessment). Tento proces je klíčovým nástrojem v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, který nám pomáhá pochopit, jak mohou různé projekty ovlivnit naše okolí a jak můžeme minimalizovat potenciální negativní dopady. V této publikaci se dozvíte vše, co potřebujete o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) vědět, včetně toho, jak probíhá celý proces a jak ho zahájit.

Otevřít zdroj

Veřejný rejstřík a role rejstříkového soudu podle Zákona č. 304/2013 Sb.

Vítejte v publikaci, která vás provede světem veřejných rejstříků z hlediska české legislativy, konkrétně podle Zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Dozvíte se, co jsou a jak fungují veřejné rejstříky, jaké existují typy, jaké jsou principy jejich publicity a jakou roli ve vztahu k nim hraje rejstříkový soud.

Otevřít zdroj

Silné a bezpečné heslo. Anatomie hesel a pokročilé techniky při jejich vytváření a správě

Tato publikace vás provede světem vytváření silných a bezpečných hesel. Jako odborníci na kybernetickou bezpečnost jsme připravili tohoto průvodce s cílem poskytnout vám nezbytné nástroje a znalosti, které potřebujete pro vytváření hesel, jež odolají pokusům o kybernetický útok. Provedeme vás krok za krokem procesem vytváření a ukážeme vám, jak se vyhnout chybám.

Otevřít zdroj

Etické hackování. Klíčové dovednosti, techniky a význam v kybernetické bezpečnosti

Etické hackování je nezbytnou součástí kybernetické bezpečnosti, která pomáhá organizacím identifikovat a odstraňovat zranitelná místa v jejich systémech. Článek se zaměřuje na klíčové dovednosti, techniky a význam etického hackování pro posílení kybernetické obrany. Zároveň zdůrazňuje význam vzdělávání a tréninku v oblasti etického hackování, jakož i etické aspekty a budoucí trendy v této oblasti. Přečtěte si tento článek a získejte ucelený přehled o etickém hackování a jeho roli v kybernetické bezpečnosti.

Otevřít zdroj

Význam auditu kybernetické bezpečnosti v podnikání

Kybernetický audit je proces, který se zaměřuje na hodnocení a analýzu bezpečnostních opatření, politik a postupů organizace v oblasti informačních technologií a kybernetické bezpečnosti ve vztahu k definovaným požadavkům. Cílem auditu je identifikovat slabiny, rizika a potenciální hrozby v systémech a sítích organizace, aby bylo možné navrhnout a implementovat účinná opatření pro zlepšení celkové kybernetické ochrany. Jaký význam má kybernetický audit pro vaše podnikání, ať už jste velká organizace nebo malý podnikatelský subjekt?

Otevřít zdroj
1 2 3 4

Požádejte o zaslání

nabídky ještě dnes