Zdroje / Blog

Inspirace, tipy a rady týkající se legslativních povinností podnikatelů a firem. Pracovní, korporátní a obchodní právo, bezpečnost práce, požární ochrana, ochrana životního prostředí, kybernetická bezpečnost informací, ISO a výrobková certifikace.

Rubriky


Mohlo by Vás zajímat

Autoři / odborní garanti
Spolupráce / inzerce
Partnerské zdroje

Novinky na e-mail

Veřejné zakázky: Principy, legislativa, práva a povinnosti zadavatelů a dodavatelů

Veřejné zakázky představují klíčový mechanismus, prostřednictvím kterého veřejný sektor (vládní instituce, města, regiony a další veřejnoprávní subjekty) nakupuje zboží, služby a stavební práce od soukromého sektoru. Tento proces je nezbytný pro zajištění fungování veřejných služeb, od vzdělávání přes zdravotnictví až po infrastrukturu. Hlavním cílem veřejných zakázek je zajistit, aby veřejné prostředky byly vynakládány efektivně, transparentně a s maximálním přínosem pro společnost. Objevte prostřednictvím této publikace klíčové informace o právech a povinnostech v procesu veřejných zakázek a jak tyto poznatky efektivně využít pro úspěch vaší firmy.

Otevřít zdroj

Průvodce k získání patentu pro vynález na národní a mezinárodní úrovni

Máte unikátní vynález a uvažujete o získání patentu? Přečtěte si našeho průvodce, který vás provede patentováním od základu. Dozvíte se, co je patent, jaké jsou rozdíly na národní a mezinárodní úrovni, co lze a nelze patentovat, jaká je legislativa a konečně, jak získat patent pro vynález včetně informací o patentové přihlášce.

Otevřít zdroj

Klíč k duševnímu vlastnictví: Průvodce pro inovátory a podnikatele

Zajímá vás, jak chránit vaše inovace a kreativní díla v éře globálního digitálního trhu? Odhalte klíčové aspekty ochrany vašich nápadů a tvorby a získejte ucelený přehled o autorských právech, patentech, ochranných známkách a dalších důležitých oblastech. Připravte se na výzvy současného inovačního prostředí a zjistěte, jak můžete chránit svá duševní práva a posílit pozici na trhu.

Otevřít zdroj

Průvodce pro zaměstnávání cizinců v České republice

Tento průvodce je určen pro všechny, kdo se podílejí, nebo se chtějí podílet na procesu zaměstnávání cizinců v České republice. Ať už jste zaměstnavatel, personalista, právník nebo jiný odborník v oblasti lidských zdrojů, tento průvodce vám poskytne komplexní přehled všech dílčích částí celého procesu, jak zaměstnávat cizince v souladu s českým právním řádem.

Otevřít zdroj

Veřejný rejstřík a role rejstříkového soudu podle Zákona č. 304/2013 Sb.

Vítejte v publikaci, která vás provede světem veřejných rejstříků z hlediska české legislativy, konkrétně podle Zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Dozvíte se, co jsou a jak fungují veřejné rejstříky, jaké existují typy, jaké jsou principy jejich publicity a jakou roli ve vztahu k nim hraje rejstříkový soud.

Otevřít zdroj

Požádejte o zaslání

nabídky ještě dnes