Zdroje / Blog

Inspirace, tipy a rady týkající se legslativních povinností podnikatelů a firem. Pracovní, korporátní a obchodní právo, bezpečnost práce, požární ochrana, ochrana životního prostředí, kybernetická bezpečnost informací, ISO a výrobková certifikace.

Rubriky


Mohlo by Vás zajímat

Autoři / odborní garanti
Spolupráce / inzerce
Partnerské zdroje

Novinky na e-mail

ČSN EN ISO 9712: Norma pro kvalifikaci a certifikaci personálu nedestruktivního testování (NDT)

Rubrika: ISO a výrobková certifikace

Datum: 06.05.2024

Norma ČSN EN ISO 9712 je mezinárodně uznávaný standard, který stanovuje požadavky na kvalifikaci a certifikaci personálu nedestruktivního testování (NDT). Tento standard je nezbytný pro zajištění kvality a bezpečnosti v různých oblastech průmyslu, jako jsou letectví, stavebnictví, automobilový průmysl a další sektory, kde je důraz kladen na spolehlivost a integritu materiálů a konstrukcí. Přečtěte si souhrn nejdůležitějších informací o “ČSN EN ISO 9712 - Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT".

Otevřít zdroj

ISO/IEC 42001:2023 - Informační technologie - Umělá inteligence - Systém řízení

Rubrika: ISO a výrobková certifikace

Datum: 28.11.2023

ISO/IEC 42001:2023 je norma určená k pomoci podnikům a společnosti bezpečně a efektivně maximalizovat hodnotu, kterou přináší používání umělé inteligence (AI). Tato globální norma specifikuje požadavky pro zřízení, implementaci, udržování a neustálé zlepšování Systému řízení umělé inteligence (AIMS). Hlavním cílem ISO/IEC 42001 je zajistit, aby organizace i společnost mohly z AI získat co největší užitek, zároveň ujišťuje zúčastněné strany, že systémy AI jsou vyvíjeny a používány zodpovědně. Co obsahuje norma ISO/IEC 42001:2023 pro Řízení systémů umělé inteligence (AI), jaký je její účel a proč ji implementovat do podniku?

Otevřít zdroj

Průvodce systémem kritických bodů HACCP pro bezpečnost v potravinářství

Rubrika: ISO a výrobková certifikace

Datum: 23.10.2023

Vítejte ve světě potravinářské bezpečnosti, kde klíčovou roli hraje systém HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), neboli analýza rizik a kritické kontrolní body. Tento systém představuje základní kámen, na kterém je postavena moderní koncepce zajištění bezpečnosti potravin. HACCP je nejen o teorii, ale především o praktických krocích a metodách, které nám pomáhají identifikovat, hodnotit a kontrolovat zásadní rizika, která mohou ohrozit bezpečnost potravin během jejich výroby, zpracování a distribuce. Tento článek vás provede systémem kritických bodů HACCP od historie přes principy, hodnocení rizik až po dokumentaci.

Otevřít zdroj

Prohlášení o shodě a CE značka: Klíč k uvádění výrobků na trh EU a získání certifikace

Rubrika: ISO a výrobková certifikace

Datum: 20.09.2023

Jedním z klíčových prvků, který otevírá dveře k evropskému trhu, je prohlášení o shodě a následné označení výrobku CE značkou. Prohlášení o shodě není jen formalitou. Je to závazné prohlášení výrobce, že výrobek splňuje všechny požadavky stanovené v příslušných právních předpisech EU. Toto prohlášení je základem pro označení výrobku CE značkou, což je v podstatě vstupenka na jednotný trh EU. Pro výrobní firmy je tedy získání této certifikované značky nejen otázkou souladu s právními předpisy, ale také otázkou konkurenceschopnosti. Výrobky bez tohoto označení mohou narazit na bariéry při vstupu na trhy členských států EU, což může mít značné ekonomické důsledky. V následujících kapitolách se podíváme na to, co přesně prohlášení o shodě a CE značka znamenají, jaký je jejich význam v kontextu Evropské Unie a proč by měly být prioritou každé výrobní firmy, která má v úmyslu expandovat na evropský trh.

Otevřít zdroj

Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů plynových zařízení dle Směrnice 2014/68/EU

Rubrika: ISO a výrobková certifikace

Datum: 02.08.2023

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU hraje zásadní roli v regulaci tlakových zařízení v rámci Evropské unie. Stanovuje základní bezpečnostní požadavky, které musí tlaková zařízení splňovat, a ukládá řadu povinností výrobcům, dovozcům a distributorům, kteří musí zajistit, že tato zařízení jsou bezpečná a spolehlivá. Jaké jsou tedy jejich povinnosti?

Otevřít zdroj
1 2

Požádejte o zaslání

nabídky ještě dnes