Průvodce pro zaměstnávání cizinců v České republice

Rubrika: Právní poradenství pro firmy a podnikatele

Datum: 10.08.2023

Aktualizace: 22.09.2023

Mohlo by Vás zajímat

Tento průvodce je určen pro všechny, kdo se podílejí, nebo se chtějí podílet na procesu zaměstnávání cizinců v České republice. Ať už jste zaměstnavatel, personalista, právník nebo jiný odborník v oblasti lidských zdrojů, tento průvodce vám poskytne komplexní přehled všech dílčích částí celého procesu, jak zaměstnávat cizince v souladu s českým právním řádem.

Obsah článku:

 • Rozpoznání typu cizince
 • Hlášení volných pracovních míst
 • Postup pro zaměstnávání cizinců bez volného vstupu
 • Postup pro zaměstnávání občanů Spojeného království
 • Programy ekonomické migrace
 • Hledání volných míst a nabídky
 • Oznamovací povinnost a vedení evidence

V dnešní globalizované době se stále častěji setkáváme s potřebou zaměstnávat cizince v České republice. Ať už jde o odborníky z různých oborů, sezónní pracovníky nebo manažery mezinárodních společností, cizinci přinášejí do českého pracovního trhu různorodost, odbornost a nové perspektivy.

Zaměstnávání cizinců však není jen otázkou najít správného kandidáta. Je to proces, který vyžaduje znalost specifických právních předpisů, postupů a povinností. Od rozpoznání typu cizince přes získání potřebných povolení až po plnění oznamovacích povinností, každý krok má svá vlastní pravidla a náležitosti.

Pokud nemáte čas nebo kapacitu, nebojte se na nás obrátit. Naši zkušení poradci jsou připraveni vám poskytnout komplexní právní služby týkající se problematiky zaměstnávání cizinců, včetně vyřízení všech potřebných povolení a dokumentů.

Co vás tedy čeká v případě, že chcete legálně zaměstnávat cizince?

Rozpoznání typu cizince

Před zahájením procesu zaměstnávání cizince je nezbytné rozpoznat, do jaké kategorie patří. Typ cizince ovlivňuje, jaké postupy a povolení budou potřebné pro jeho zaměstnání. V České republice rozlišujeme následující hlavní kategorie:

Cizinci bez nutnosti pracovního povolení (občané EU, EHP, Švýcarska)

Občané Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska mají volný vstup na trh práce v České republice. To znamená, že mohou pracovat v ČR bez potřeby získání pracovního povolení nebo jiného oprávnění. Tato kategorie zahrnuje také členy rodin těchto občanů.

Cizinci s volným vstupem na trh práce

Některé specifické kategorie cizinců mají také volný vstup na trh práce v ČR. Mezi ně patří například:

 • osoby s trvalým pobytem v ČR;
 • osoby s dlouhodobým pobytem na základě mezinárodní ochrany;
 • studenti vysokých škol v ČR;
 • a další specifické kategorie.

Cizinci bez volného vstupu na český trh práce

Pokud cizinec nepatří do žádné z výše uvedených kategorií, je potřeba získat pracovní oprávnění (povolení). Tato kategorie zahrnuje většinu cizinců ze třetích zemí. Proces získání pracovního oprávnění může být složitý a vyžaduje dodržení konkrétních postupů a pravidel.

Pro více informací o právních předpisech a postupech týkajících se zaměstnávání cizinců v České republice, můžete navštívit oficiální stránku Ministerstva práce a sociálních věcí.

Rozpoznání typu cizince je klíčovým prvním krokem v procesu zaměstnávání. Správná klasifikace určuje, jaké postupy a dokumenty budou potřebné, a pomáhá zajistit, že proces zaměstnávání bude v souladu s českým právem.

Hlášení volných pracovních míst

Pokud zaměstnavatel zamýšlí zaměstnat cizince, kteří nepatří do kategorií s volným vstupem na trh práce (např. občané EU, EHP, Švýcarska), je povinen oznámit volná pracovní místa krajské pobočce Úřadu práce České republiky (ÚP ČR). Toto oznámení je dalším klíčovým krokem v procesu zaměstnávání cizinců a je třeba jej provést správně a včas. Níže jsou uvedeny hlavní aspekty tohoto procesu:

Postup při oznámení volných pracovních míst

 • Identifikace pracovního místa: Zaměstnavatel musí jasně identifikovat volná pracovní místa, která hodlá nabídnout cizincům.
 • Vyplnění formuláře: Existuje specifický formulář, který je třeba vyplnit a odeslat krajské pobočce ÚP ČR.
 • Časový rámec: Oznámení musí být provedeno nejméně 30 dní před podáním žádosti o povolení k zaměstnání cizince.
 • Odpovědnost za správnost údajů: Zaměstnavatel je odpovědný za správnost a úplnost všech údajů uvedených v oznámení.

Charakteristika volného pracovního místa

V oznámení musí být jasně uvedeny následující charakteristiky volného pracovního místa:

 • Pozice: Název a popis pracovní pozice.
 • Mzda: Minimální a maximální mzda nabízená pro danou pozici.
 • Pracovní doba: Typ pracovní doby (např. plný úvazek, částečný úvazek).
 • Místo práce: Adresa, kde bude práce vykonávána.
 • Požadavky: Kvalifikace, dovednosti a zkušenosti požadované pro danou pozici.

Postup pro zaměstnávání cizinců bez volného vstupu

Zaměstnávání cizinců, kteří nemají volný vstup na trh práce v České republice, vyžaduje získání určitých povolení a dodržení specifických postupů. Níže jsou uvedeny klíčové aspekty tohoto procesu:

Povolení k zaměstnání

 • Jak získat: Povolení k zaměstnání je třeba žádat u krajské pobočky ÚP ČR. Žádost musí obsahovat všechny potřebné dokumenty a informace.
 • Platnost: Povolení k zaměstnání je obvykle platné na dobu určitou, často na dobu trvání pracovní smlouvy.
 • Prodloužení: Pokud je třeba povolení prodloužit, je nutné podat žádost o prodloužení před jeho vypršením.

Zaměstnanecká karta

 • Duální typ: Umožňuje cizinci pracovat a zároveň pobývat v ČR. Platí pro většinu pracovních pozic.
 • Neduální typ: Umožňuje cizinci pracovat v ČR, ale neumožňuje mu pobyt. Platí pro sezónní práce a krátkodobé pracovní úkoly.

Modrá karta

 • Pro vysoce kvalifikované cizince: Modrá karta je určena pro cizince, kteří mají vysokou kvalifikaci a chtějí pracovat v ČR na vysoce kvalifikovaných pozicích.
 • Podmínky: Mezi hlavní podmínky patří vyšší vzdělání, platová hranice a konkrétní typ pracovní smlouvy.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

 • Pro manažery, specialisty: Tato karta je určena pro cizince, kteří jsou převedeni do pobočky společnosti v ČR jako manažeři, specialisté nebo praktikanti.
 • Podmínky: Mezi hlavní podmínky patří pracovní pozice, doba převedení a další specifické požadavky.

Postup pro zaměstnávání občanů Spojeného království

Odchod Spojeného království (UK) z Evropské unie, známý jako Brexit, přinesl změny v pravidlech pro zaměstnávání občanů UK v České republice. Tito občané již nejsou považováni za občany EU, a proto na ně neplatí pravidla volného pohybu pracovníků v rámci EU. Níže jsou uvedeny klíčové informace týkající se těchto nových pravidel:

Brexit: Nová pravidla a povolení

 • Povolení k zaměstnání: Občané UK, kteří chtějí pracovat v ČR, nyní potřebují získat povolení k zaměstnání, podobně jako ostatní cizinci ze třetích zemí.
 • Dlouhodobý pobyt: Pokud občané UK chtějí v ČR pracovat a zároveň zde pobývat déle než 90 dní, musí žádat o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání.
 • Ochrana stávajících pracovníků: Občané UK, kteří již v ČR pracovali před ukončením přechodného období Brexitu, mohou mít nárok na ochranu svých stávajících práv.

Brexit přinesl komplexní změny v pravidlech pro zaměstnávání občanů UK v České republice. Pro více informací o těchto změnách, včetně podrobných pokynů a odkazů na potřebné formuláře, můžete navštívit oficiální stránku Ministerstva práce a sociálních věcí věnovanou Brexitu.

Programy ekonomické migrace

V České republice existují speciální programy ekonomické migrace, které usnadňují zaměstnávání cizinců v určitých kategoriích a odvětvích. Tyto programy jsou navrženy tak, aby podpořily ekonomický růst a rozvoj tím, že přilákají kvalifikované a vysoce kvalifikované cizince do země. Níže jsou uvedeny hlavní programy:

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

 • Cíl: Přilákat vysoce kvalifikované cizince do ČR.
 • Podmínky: Vyšší vzdělání, nabídka zaměstnání v oblasti, kde je nedostatek odborníků, platová hranice.
 • Výhody: Zrychlený proces žádosti, podpora při integraci.

Program kvalifikovaný zaměstnanec

 • Cíl: Podpořit zaměstnávání cizinců v oblastech, kde je nedostatek pracovníků.
 • Podmínky: Nabídka zaměstnání v určitých odvětvích, splnění kvalifikačních požadavků.
 • Výhody: Zjednodušený proces žádosti, podpora při získání potřebných dokumentů.

Další programy

 • Program klíčové a vědecké pracovní síly: Pro odborníky v klíčových odvětvích a vědecké pracovníky.
 • Program student: Pro cizince, kteří chtějí studovat a pracovat v ČR.
 • Program sezónní pracovník: Pro cizince, kteří chtějí pracovat v sezónních odvětvích.

Pro více informací, včetně podrobných pokynů, podmínek a odkazů na potřebné formuláře, můžete navštívit oficiální stránku Ministerstva práce a sociálních věcí věnovanou projektům ekonomické migrace.

Hledání volných míst a nabídky

Zaměstnavatelé v České republice mohou využít různých platform a služeb, které jim pomohou najít vhodné cizince pro volná pracovní místa. Níže jsou uvedeny hlavní zdroje, které mohou zaměstnavatelé využít při hledání kandidátů:

EURES: Volná pracovní místa pro občany EU

 • Co je to EURES: EURES je evropská síť služeb zaměstnanosti, která usnadňuje volný pohyb pracovníků v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).
 • Jak to funguje: Zaměstnavatelé mohou zveřejnit volná pracovní místa na portálu EURES, kde je mohou vidět občané EU hledající práci.
 • Výhody: Přístup k širokému okruhu kandidátů z celé EU, podpora od poradců EURES.

Pokud potřebujete najít pracovní pozici, podívejte se na web EURES, konkrétně na stránku Najít pracovní místo v Evropě.

MPSV: Volná pracovní místa pro cizince

 • Co je to MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nabízí sekci na svém webu, kde zaměstnavatelé mohou zveřejnit volná pracovní místa určená pro cizince.
 • Jak to funguje: Zaměstnavatelé mohou zveřejnit nabídky práce prostřednictvím krajských poboček ÚP ČR nebo online.
 • Výhody: Cílený přístup k cizincům hledajícím práci v ČR, podpora a poradenství od ÚP ČR.

Pro více informací o těchto a dalších způsobech hledání volných pracovních míst a nabídek, včetně podrobných pokynů a odkazů, můžete navštívit sekci Hledání volných míst na webu MPSV.

Oznamovací povinnost a vedení evidence

Zaměstnávání cizinců v České republice přináší určité oznamovací povinnosti a požadavky na vedení evidence, které musí zaměstnavatelé dodržovat. Tyto povinnosti jsou klíčové pro zajištění transparentnosti a souladu s právními předpisy. Níže jsou uvedeny hlavní aspekty těchto povinností:

Povinnost informovat o nástupu, ukončení zaměstnání cizince

 • Nástup do práce: Zaměstnavatelé musí nahlásit nástup cizince do práce příslušnému úřadu práce nejpozději do 3 pracovních dnů od nástupu.
 • Ukončení zaměstnání: Stejně tak musí zaměstnavatelé nahlásit ukončení pracovního poměru cizince do 3 pracovních dnů od ukončení.

Vedení evidence cizinců, uchovávání dokladů

 • Evidence cizinců: Zaměstnavatelé jsou povinni vést evidenci zaměstnaných cizinců, včetně údajů o pracovním povolení, typu práce, době trvání pracovního poměru atd.
 • Uchovávání dokladů: Zaměstnavatelé musí uchovávat kopie důležitých dokumentů, jako jsou pracovní smlouvy, povolení k zaměstnání, doklady o vzdělání a kvalifikaci cizince.

Oznamovací povinnosti a vedení evidence jsou důležitou součástí procesu zaměstnávání cizinců a vyžadují pečlivou pozornost a dodržování. Pro více informací o těchto povinnostech, včetně podrobných pokynů a odkazů na potřebné formuláře, můžete navštívit oficiální stránku Ministerstva práce a sociálních věcí věnovanou postupu zaměstnavatele.

 

 

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES