Základy kybernetické bezpečnosti: 20 preventivních opatření před kyberútoky na firmy

Rubrika: Kybernetická bezpečnost a bezpečnost informací

Datum: 17.10.2022

Aktualizace: 17.10.2022

Mohlo by Vás zajímat

Obsah článku:

 1. Školte své zaměstnance v kyberbezpečnosti
 2. Nastavte preventivní bezpečnostní prvky
 3. Zaveďte základní bezpečnostní postupy pro software i hardware
 4. Udržujte počítačový software a systémy aktuální
 5. Používejte antivirový software a firewall
 6. Zajistěte ochranu koncových bodů
 7. Skenujte a monitorujte počítačové sítě
 8. Zálohujte pravidelně a vícenásobně svá data
 9. Kontrolujte přístup k počítačovým a síťovým systémům
 10. Zabezpečte bezdrátovou síť Wi-fi
 11. Chraňte osobní účty zaměstnanců
 12. Vytvářejte bezpečná hesla
 13. Implementujte vícefaktorovou autentizaci
 14. Šifrujte data při sdílení nebo nahrávání online
 15. Provádějte pravidelné audity a kontroly kyberbezpečnosti
 16. Vytvářejte s obchodními partnery vzájemnou politiku kyberbezpečnosti
 17. Zajistěte systematické řízení informačních rizik a incidentů
 18. Outsourcujte specialistu na kyberbezpečnost
 19. Pojistěte se řádným pojistným krytím
 20. Mějte holistický přístup ke kybernetické odolnosti

Školte své zaměstnance v kyberbezpečnosti

Jedním z nejběžnějších způsobů, jak kyberzločinci získávají přístup k vašim datům, je prostřednictvím vašich zaměstnanců. Posílají podvodné phishingové e-maily vydávající se za někoho ve vaší organizaci a požádají vás buď o osobní údaje, nebo o přístup k určitým souborům. Odkazy se často neznalému oku zdají legitimní a je tak velmi snadné se chytit do pasti. Proto je důležitá informovanost a vzdělanost zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti, tzv. bezpečnostní povědomí. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se chránit před kybernetickými útoky a všemi typy narušení dat, je vyškolit své zaměstnance v oblasti prevence kybernetických útoků a informovat je o aktuálních kybernetických útocích.

Školení kybernetické ochrany vaše zaměstnance naučí například:

 • jak před kliknutím na odkaz zkontrolovat, zda je bezpečný;
 • jak zkontrolovat e-mail a ujistit se, že je bezpečný;
 • jak pracovat se vzdáleným sdíleným obsahem;
 • jak odhalit potenciální kybernetický útok;
 • jak správně nastavit silná a těžko prolomitelná hesla;
 • jak bezpečně používat Wi-fi připojení;
 • a celou řadu další dovedností.

Kde se proškolit?

Nastavte preventivní bezpečnostní prvky

Víceméně každá firma v dnešní době potřebuje řešit politiku kybernetické bezpečnosti, protože tak nastiňuje své pokyny pro bezpečný přístup k internetu, chrání společnost před odpovědností, chrání zaměstnance před nebezpečím a vykořisťováním a zajišťuje, aby zákazníci měli jistotu v bezpečný a spolehlivý obchod.

V mnoha případech je také nezbytně nutné, aby firmy měly dobře nastavené bezpečnostní systémy pro provádění transakcí, a to kvůli ochraně zákazníků před krádeží identity nebo finanční ztrátou. V podstatě každý, kdo má dnes e-shop nebo jinak manipuluje s daty svých zákazníků, je povinen s nimi nakládat v souladu s nařízením GDPR.

Hrozby nepocházejí pouze ze strany kyberzločinců, ale také ze strany bývalých a současných zaměstnanců, konkurenčních společností, obchodních partnerů a špatných interních bezpečnostních opatření. Společnost by měla stanovit pravidla, jak zaměstnanci používají firemní zařízení, bezpečně přenášejí data nebo sdílejí informace na webových stránkách a platformách sociálních médií. Kromě toho se všichni musí zdržet sdílení svých hesel, aby si zajistili větší kontrolu nad informacemi. Preventivní bezpečnostní prvky se skládají ze souboru organizačních a technických bezpečnostních opatření, které dohromady tvoří celek určující sílu ochrany informací před hrozbami. Jedná se tedy o soubor opatření, která jsou aplikována v rámci bezpečnostních systémů, které automaticky zajišťují jejich dodržování = uživatel není schopen je obejít a ohrozit tak bezpečnost informací. Tam, kde nejde nastavit technická opatření (ať již z technologických či i finančních důvodů), nastupují organizační opatření, která jsou souborem pravidel, nařízení, příkazů či zákazů, kterými se musí uživatelé řídit a odpovědní pracovníci kontrolovat jejich dodržování. Je tedy jasné, že na následnou správu a zajišťování bezpečnosti informací jsou snazší technická opatření. Jejich implementace však ve většině případů znamená diametrálně odlišné pořizovací náklady oproti zavedení organizačních opatření.

Zaveďte základní bezpečnostní postupy pro software i hardware

Základní bezpečnostní postupy pro software a hardware pomáhají zajistit, že děláte vše pro zabezpečení své organizace. Jedná se např. o vhodný výběr systémů s vestavěnými obrannými funkcemi nebo pravidelnou aktualizaci softwaru a hardwaru, ale např. také o fyzické zabezpečení hardwaru (uzamčení počítačů v místnosti, kamerový systém apod.).

Výběr systémů s vestavěnými vrstvami obrany posílí kybernetickou bezpečnost vaší organizace. Řešení obsahující vestavěné bezpečnostní funkce, jako je šifrování dat a ochrana koncových bodů, ztěžují aktérům hrozeb proniknout do vašich systémů.

Udržujte počítačový software a systémy aktuální

Ke kybernetickým útokům často dochází proto, že systémy nebo software nejsou plně aktuální, což může způsobit bezpečnostní díry a slabá místa. Hackeři využívají těchto slabin k získání přístupu do vaší sítě. Jakmile jsou uvnitř, na preventivní opatření je často příliš pozdě. Abyste tomu zabránili, je rozumné investovat do systému správy oprav, který bude spravovat všechny aktualizace softwaru a udržovat váš systém odolný a aktuální.

Aktualizace softwaru je něco, co mnozí přehlížejí, přitom hraje velmi důležitou roli při zabezpečení celé organizace. Dbejte na aktualizaci počítačových programů, ale i firmwaru na všech vašich zařízeních, protože jim to umožňuje fungovat na jejich optimální úrovni. Aktualizace často poskytují kritické opravy nově nalezených zranitelností. Pro nasazování oprav, a obecně pro řízení změn, je potřeba mít nastavené postupy a pravidla, které pomáhají zvyšovat jejich účinnosti a pomáhají s řešením nestandardních stavů, které se mohou po provedené aktualizaci projevit.

Používejte antivirový software a firewall

Ztráta dat je dražší než zabránit jejich ztrátě investicemi do pokročilého softwaru pro kybernetickou bezpečnost. Antivirový software a služby ochrany koncových bodů vytváří bránu firewall, která ochrání vaši síť před viry a pokusy o přístup k systémům hrubou silou. Brána firewall může být softwarový program nebo hardwarové zařízení, které filtruje informace přicházející přes internetové připojení. Antivirové programy prohledávají zařízení a přenosné disky, zda neobsahují malware, a zabraňují tak aktérům prolomit online štít vaší firmy.

Klíčem k používání antivirového softwaru je udržovat jej aktualizovaný a s vysokým nastavením ochrany. Čtěte zpravodaje a novinky svého poskytovatele antivirových služeb, abyste se dozvěděli o nedávných kybernetických hrozbách, ale také analýzy trendů v oblasti kybernetické kriminality.

Existuje celá řada typů sofistikovaných úniků dat a téměř každý den se objevují nové a nové. Umístění sítě za firewall je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se bránit před jakýmkoliv kybernetickým útokem. Systém brány firewall zablokuje jakékoliv útoky na vaši síť a/nebo systémy dříve, než způsobí škodu.

Zajistěte ochranu koncových bodů

Ochrana koncových bodů chrání sítě, které jsou vzdáleně přemostěny ke klientským zařízením. Mobilní zařízení (mobily, tablety a notebooky), které jsou připojeny k podnikovým sítím, poskytují přístupové cesty k bezpečnostním hrozbám. Tyto cesty je třeba chránit pomocí specifického softwaru pro ochranu koncových bodů. Ochrana koncových bodů zahrnuje zabezpečení všech uživatelských zařízení připojených k firemní síti, jako jsou notebooky, tablety, tiskárny, servery, chytré hodinky a mobilní telefony. Endpoint Protection Platforms (EPP) mohou vzdáleně aktualizovat a spravovat jednotlivá zařízení, detekovat online hrozby a pokusy o přihlášení a šifrovat data, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.

Skenujte a monitorujte počítačové sítě

Implementace zásad kybernetické ochrany může zabránit narušení dat. Nejprve odinstalujte starší software a odstraňte stará zařízení, která mohou být zneužita, pokud je nelze upgradovat na nejnovější operační software. Než se jich zbavíte, ujistěte se, že nemají uložené citlivé informace.  

Vyčistěte systém od starých přístupových kódů a hesel, abyste předešli neoprávněnému přístupu bývalých zaměstnanců. Prohledejte přenosné disky pro případ, že obsahují viry, které mohou zločincům umožnit přístup k vašim systémům.

Omezte oprávnění správce k počítači na vyšší zaměstnance a IT odborníky, abyste zabránili zločincům kompromitovat zaměstnance a získat přístup k většímu množství informací. Zajistěte, aby zaměstnanci nemohli instalovat software nebo přistupovat k nezabezpečeným webovým stránkám bez oprávnění, abyste zabránili škodlivým instalacím aplikací třetích stran a virům pronikajícím do vašich systémů.

Zálohujte pravidelně a vícenásobně svá data

Jedním z nejlepších způsobů, jak po kybernetickém útoku vrátit systém do normálu a zajistit kybernetickou odolnost, je obnovit data z “čerstvé” zálohy. K tomu vede cesta přes dobře nastavený systém zálohování všech důležitých dat a souborů. Požadavky na zálohování by měly vycházet z požadavků vlastníků dat, kteří by měli definovat o kolik dat mohou přijít, aniž by to způsobilo výraznější komplikace = jak maximálně stará by měla být záloha. V ideální případě je dobré zálohovat data vícekrát a na místě mimo firemní systém (georedundance záloh). Pečlivá a hlavně pravidelná údržba záloh vám pomůže uchovat a získat důležité informace v případě kybernetického útoku. Předejdete tak prostojům, ztrátě dat a vážné finanční újmě.

Kontrolujte přístup k počítačovým a síťovým systémům

Věřte tomu nebo ne, ale kyberútok může být i fyzický. Mít kontrolu nad tím, kdo může přistupovat k vaší síti, je opravdu důležité. Někdo může jednoduše vejít do vaší kanceláře a zasunout do počítače USB disk obsahující infikované soubory, což mu umožní přístup k celé síti nebo ji infikuje. Je důležité mít pod kontrolou, kdo má přístup k vašim počítačům. Mít vhodně nastavená pravidla fyzického zabezpečení prostor a zařízení je velmi dobrý způsob, jak zastavit počítačovou kriminalitu, stejně jako vloupání.

Zabezpečte bezdrátovou síť Wi-fi

Dnes je zařízení s podporou Wi-fi zcela normální věc. Je třeba si ale uvědomit, že Wi-fi síť je obrovské bezpečnostní riziko, protože jakékoliv zařízení, které je k ní připojeno, se stává zranitelným. Pokud se toto zařízení infikuje virem a připojí k vaší podnikové síti, je vážně ohrožen celý počítačový systém.

Zabezpečení Wi-fi sítě a jejich skrytí je jednou z nejbezpečnějších věcí, které můžete pro své systémy udělat. Každým dnem s postupujícím vývojem přibývají tisíce zařízení, která se mohou připojit k vaší síti a ohrozit vás.

Chraňte osobní účty zaměstnanců

Každý zaměstnanec potřebuje své vlastní přihlašovací údaje pro každou aplikaci a program. Několik uživatelů připojených pod stejnými přihlašovacími údaji může ohrozit kyberbezpečnost vaší firmy.

Samostatné přihlášení pro každého zaměstnance vám pomůže snížit počet útočných front. Uživatelé budou používat pouze svou vlastní sadu přihlášení a budou mít jasnou odpovědnost za dané přístupové oprávnění, za jehož neprozrazení budou zodpovědní.

Hackeři používají metodu zvanou sociální inženýrství, při níž využívají veřejně dostupné informace k manipulaci lidí ke sdílení důvěrných informací. Společnosti by proto měly omezit množství informací, které sdílejí online o svém podnikání a zaměstnancích.

Vytvářejte bezpečná hesla

Nastavení stejného hesla pro všechno může být nebezpečné. Jakmile hacker zjistí vaše heslo, získá zároveň přístup ke všemu ve vašem systému a jakékoliv aplikaci, kterou používáte.

Nastavení různých hesel pro každou aplikaci, kterou používáte, je skutečným přínosem pro vaši bezpečnost a jejich častá změna zachová vysokou úroveň ochrany před vnějšími a vnitřními hrozbami.

Je důležité změnit všechna výchozí hesla na vašich zařízeních, protože jde o zranitelnost, kterou často zneužívají aktéři hrozeb. A samozřejmě nikdy s nikým nesdílejte svá hesla.

Implementujte vícefaktorovou autentizaci

Složitá bezpečnostní hesla a vícefaktorové ověřování tvoří zásadní kombinaci bezpečnostních prvků vašich elektronických zařízení připojených k internetu. Zatímco role hesla je přímočará, stejně zásadní je důsledné střídání silného a náhodného hesla.

Vícefaktorová autentizace je klíčem k zabezpečení vašich systémů, protože nutí uživatele, aby při každém použití zařízení potvrdil své přihlašovací údaje prostřednictvím zabezpečené sekundární aplikace, mobilního telefonu nebo jiného zařízení k tomu určenému. Na tomto principu fungují dnes téměř všechny bankovní aplikace. Zadáte-li přístupové údaje, přijde vám ověřovací sms zpráva s kódem, kterým potvrdíte vstup ke svému účtu.

Šifrujte data při sdílení nebo nahrávání online

Abyste zabránili kyberzločincům zachytit vaše data během přenosů nebo online nahrávání, musíte je nejprve zašifrovat nebo použít službu cloudového úložiště, která nabízí šifrování dat end-to-end. Pokud používáte software k šifrování dat před jejich uložením online, ujistěte se, že máte dešifrovací klíč v bezpečí, jinak o svá data přijdete.

Zašifrujte svou síť pomocí nastavení ovládacího panelu nebo zaplaťte za virtuální privátní síť (VPN), aby vaše online interakce a přenosy dat byly bezpečné a anonymní. Společnosti mají tendenci shromažďovat a ukládat osobně identifikovatelné informace, které mohou získat kyberzločinci a použít je ke krádeži identit a tím k dalšímu kompromitování obchodních dat.

Provádějte pravidelné audity a kontroly kyberbezpečnosti

Čekání na útok, aby se potvrdilo, zda vaše bezpečnostní protokoly fungují, je recept na katastrofu. Zkontrolujte své zásady kybernetické bezpečnosti a pravidelně kontrolujte software, systémy, servery a cloudová řešení, abyste zajistili, že je vaše podnikání plně zabezpečeno. Získejte přístup k zálohovaným souborům a stáhněte si je, abyste viděli, jak bude proces obnovy fungovat.

Identifikujte případné chyby zabezpečení a vyřešte je a ověřte, zda nebyly zálohované soubory nějakým způsobem poškozeny. Provádějte další úkony údržby, jako je odstranění nepoužívaného softwaru, abyste snížili riziko, že jej kyberzločinci zneužijí ke krádeži nebo zničení vašich citlivých dat.

Aktualizujte všechna hesla a přístupové údaje, pokud dojde ke ztrátě nebo ohrožení zařízení. Zkontrolujte chytrá zařízení připojená k internetu, jako jsou zařízení pro regulaci teploty, abyste věděli, jaká data shromažďují a zda je nelze zneužít.

Vytvářejte s obchodními partnery vzájemnou politiku kyberbezpečnosti

Je důležité mít zásady kybernetické bezpečnosti, které odpovídají nebo doplňují zásady vašich obchodních partnerů. Koordinace online bezpečnostních opatření může uzavřít potenciální mezery a zajistit, aby kybernetická zranitelnost nepocházela z vašeho okruhu. Vzájemně si zkontrolujte zásady ochrany osobních údajů, abyste zajistili, že všichni dodržují průmyslové a regulační standardy pro nakládání s daty.

Skenujte e-maily a dokumenty od obchodních partnerů, abyste blokovali malware a kontrolovali všechna data při přijímání nebo přenosu souborů. Poraďte se se svými obchodními partnery o jejich úspěších v oblasti kybernetické bezpečnosti a případně přijměte podobná opatření, abyste zaručili, že se přes vaši obranu nedostanou žádné kybernetické hrozby.

Zajistěte systematické řízení informačních rizik a incidentů

Dodržování systematického informačního režimu řízení rizik a incidentů může zabránit kybernetickým útokům. Měli byste nastavit správnou reakci na incidenty a plán obnovy po havárii, otestovat plán a dále jej doladit. Měli byste také vytvořit vhodný plán řízení informačních rizik, abyste zajistili přiměřenou strukturu řízení a ověřili svou ochotu riskovat.

Outsourcujte specialistu na kyberbezpečnost

Kybernetická bezpečnost může být pro menší podniky náročná. Některé mají nízký rozpočet na IT oddělení a nemohou si dovolit tým interních odborníků, nebo je zkrátka nemohou najít.

Outsourcing kybernetické bezpečnosti specializovanými firmami přináší zkušené a oddané IT profesionály, aby monitorovali vaši síť, kontrolovali vystavení online hrozbám a řešili různé kybernetické útoky, které v dnešní době převládají. Outsourcing vám navíc umožňuje soustředit se na hlavní podnikání s vědomím, že odborníci mají aktuální informace o aktuálních kybernetických rizicích a zajistí vaší společnosti vrstvenou ochranu.

Kromě toho externí firmy zabývající se kybernetickou bezpečností posoudí vaše kybernetické zásady, zabezpečí vaše sítě, aktualizují vaše zařízení a vytvoří filtry, které zabrání spamu. Budou také nastavovat firewally pro ochranu v reálném čase a poskytovat nepřetržité bezpečnostní služby.

Pojistěte se řádným pojistným krytím

Kromě snahy vyhnout se kybernetickým útokům a chránit vaše podnikání a kritická data je stejně důležité mít řádné pojistné krytí, které bude zahrnovat případné škody. Přiměřené pojistné krytí vás ochrání před ztrátami, ke kterým dojde v důsledku kybernetických rizik - může obvykle zahrnovat ochranu odpovědnosti. Taková ochrana vám pomůže uhradit náklady na řešení narušení, když vás klienti, kterých se to týká, považují za odpovědné za kompromitaci informací a očekávají náhradu ztráty vzniklé takovým porušením.

Mějte holistický přístup ke kybernetické odolnosti

Ke kybernetické odolnosti byste měli mít holistický přístup. Musíte implementovat bezpečnostní zásady pro celou společnost, které pomohou snížit pravděpodobnost útoku. Každý musí být odpovědný za kybernetickou bezpečnost. Můžete nařídit postupy, které trvají na vytváření silných hesel (kombinace písmen, číslic a symbolů) a často je měnit. Organizace by také měla pravidelně testovat své procesy, postupy a lidi. Měli byste se také ujistit, že bezpečnostní strategie vaší společnosti je aktuální a efektivní pro podnik a jeho rizika.

Důležitou částí úspěchu jsou dovednosti a zkušenosti. Proto by každý provozovatel nebo manažer firmy měl mít alespoň základní znalosti v oblasti řízení kybernetické bezpečnosti a rizik. Zajímejte se o kyberbezpečnost, vzdělávejte se, jezděte na konference a školení, čtěte IT magazíny a hledejte cesty, jak mít neustále přehled.

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES