Vazačské a jeřábnické průkazy - opora v platné legislativě

Rubrika: Služby BOZP, PO A OŽP

Datum: 09.12.2023

Aktualizace: 12.12.2023

Mohlo by Vás zajímat

V tomto článku je vyjasněna problematika vazačských a jeřábnických průkazů a zda je musíme mít. Jaká je opora průkazů v platné legislativě?

Jaká je opora vazačských a jeřábnických průkazů v platné legislativě?

Vazačské a jeřábnické průkazy byly zrušeny ukončením platnosti vyhlášky č.324/1990 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Ve výše uvedené vyhlášce byly tyto průkazy povinností dle §72, odst. 6), písmene b. Tato vyhláška byla zrušena k 01.01.2007.

Stále jsou však tyto průkazy považovány jako doklad o absolvovaném školení.

To však není pravda.

Dle §103, odst. 2) a 3), zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoník práce, je jediným dokladem o absolvovaném školení osnova a presenční listina školení.

Problematika školení odborné způsobilosti k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení je dále řešena v Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Dále se velmi často setkávám s tím, že školitelé stále tvrdí, že je povinnost provádět opakovaná školení po 12 měsících, tato povinnost byla také zrušena k 01.01.2007. Nyní je dle §12, odst. 6) jasně definována četnost opakovaného školení, a to je nejpozději jednou za 2 roky.

Je však také důležité zmínit, že zdali zaměstnavatel v rámci své interní dokumentace určí, že nedílnou součástí osnovy a presenční listiny pro školení vazačů a jeřábníků je také vazačský nebo jeřábnický průkaz, tak tento průkaz se stává nedílnou součástí dokumentů o školení.

Stejné je to také s určením četnosti opakovaného školení, jestliže zaměstnavatel určí, že bude prováděno opakované školení po 12 měsících, tak je to také v pořádku, nesmí však být překročena lhůta 2 let.

V případě zájmu nás kontaktujte na: www.legislativa.cz

Autor: Ing. Lenka Misař Bendáková, OZO v prevenci rizik a PO, Koordinátor BOZP

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES